Zakonska regulativa

Ugradnju razdjelnika topline obavljaju specijalizirane tvrtke, uz prethodnu suglasnost HEP-Toplinarstva d.o.o. Uvjeti ugradnje elektroničkih razdjelnika topline i modeli raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju propisani su Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14).

Zbog usklađivanja s propisima Europske unije, točnije s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, te kako bi se uveo pravedniji način raspodjele troškova za toplinsku energiju, Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13,14/14) je propisano da se u sve stambene/poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo moraju ugraditi elektronički razdjelnici topline ili mjerila toplinske energije i termostatski radijatorski ventili. Rokovi do kojih se ovi uređaji trebaju ugraditi su:

  • najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
  • najkasnije do 31. prosinca 2016. za zgrade od 2 - 70 stambenih/poslovnih prostora.

Vlada RH odredila je kaznu od 10.000 – 50.000 kn po stanu za svakoga tko ne ugradi razdjelnik topline!

Također, do navedenih rokova je propisana i obavezna ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, uređaja kojima se regulira temperatura prostorija u kojima se nalaze radijatori.