Sustav automatskog balansiranja

 

Za ispravan rad i funkcioniranje sustava grijanja, HFC Energo preporučuje ugradnju sustava automatskog balansiranja koji se sastoji od:

 • Automatskog balansnog ventila
  • Služi za postizanje hidraulične ravnoteže, uravnoteženja protoka i tlaka sustava grijanja
 • Frekventno regulirane duplex (radne i rezervne) crpke
  • Služi za uspostavljanje kontinuiranog protoka toplinskog medija u instalacijama sustava grijanja
  • Sastoji se od dvije crpke, kako bi se, u slučaju kvara osigurala redundancija rada sustava grijanja na objektu (u slučaju kvara jedne crpke, druga automatski počinje s radom)

Idealno rješenje za probleme nebalansiranog sustava grijanja predstavljaju Danfoss regulator diferencijalnog tlaka, tip ASV-PV s pripadajućim partnerskim ventilom ASV-BD.

 

Balansiranje sustava grijanja pridonosi:

 • Ravnomjernom rasporedu topline prema svim radijatorima
 • Smanjenju buke i šumova instalacija sustava grijanja
 • Smanjenje potrošnje toplinske energije