Kalorimetri

Kalorimetre ugrađujemo na jedinice koje imaju samostojnu horizontalnu liniju na kojoj su spojeni svi radijatori u jedinici.

Kalorimetar izračunava potrošnju toplinske energije na temelju protoka vode i temperaturne razlike između protoka i povratka.

U većini primjera su sustavi grijanja ugrađeni na način da su pojedine linije grijanja ugrađene vertikalno. Na toj liniji su spojene npr. sve kupaonice ili dnevne sobe u zgradi. Znači pojedine prostorije u zgradi su na jednoj vertikali grijanja.

Zbog takvog sustava grijanja nemamo mogućnosti ugradnje kalorimetra za svaku jedinicu ali možemo ugraditi razdjelnike topline na svaki radijator i tako dobiti točnu potrošnju toplinske energije za svaku jedinicu.